SPSS ja tilastotiede

SPSS JA SAS

SAS järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ilmaisia suomenkielisiä perus- tai jatkokursseja SASin käyttöön. Lisätietoja kaisa.hamalainen(a)uef.fi.

SPSS käytöstä järjestetään ympäri vuoden 1 opintopisteen verkkokurssia.

SPSS-ohjelma kotikoneelle: Ohjelmisto löytyy osoitteesta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx (vaatii kirjautumisen)

Tilastollista neuvontaa ja opintoja

Tilastotieteen oppiaine järjestää tilastotieteen opetusta sekä lisäksi neuvontaa koskien tilastollisten menetelmien oikeaa käyttöä.

Neuvontapalvelu on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ovat hankkineet tilastotieteen perustiedot suorittamalla tilastotieteen ensimmäisen vuoden kursseja vastaavat opinnot ja joiden oma ohjaaja ei pysty asiassa auttamaan. Pro gradu –työtä tai kandidaatintyötä tekevälle opiskelijalle neuvontaa annetaan ohjaajan pyynnöstä.

Neuvoa voi tiedustella esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

  • tutkimushypoteesien muotoilu
  • aineiston keräyksen suunnittelu
  • tilastollisten mittarien konstruointi
  • tilastollisen analyysimenetelmän valinta
  • mallin valinta
  • tulosten tulkinta

Lisää tietoa tilastotieteen neuvontapalvelusta.