SPSS ja tilastotiede

SPSS
SAS

Tietotekniikkapalvelut järjestää maksuttomia SPSS-peruskursseja (3 tuntia) Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille sekä tutkijoille.

Peruskurssi antaa valmiudet tilastollisten perusmenetelmien soveltamiseen SPSS:llä. Aiempaa SPSS:n käyttökokemusta ei tarvitse olla. Harjoitustehtävien avulla tutustutaan mm. aiheisiin:

 • ohjelmistoversiot / aktivoinnit
 • muuttujamäärittelyt
 • tietojen tallennus
 • SPSS:n ikkunat ja valikot
 • muuttujamuunnokset
 • osa-aineistojen poiminta.

Ajankohtainen tieto kursseista sekä ilmoittautuminen. Lisätietoa ja esimerkiksi lisäkurssitiedustelut Maija Roininen (maija.roininen(at)uef.fi.

SPSS-ohjelma kotikoneelle: Ohjelmisto löytyy osoitteesta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx (vaatii kirjautumisen)

Tilastollista neuvontaa ja opintoja

Tilastotieteen oppiaine järjestää tilastotieteen opetusta sekä lisäksi neuvontaa koskien tilastollisten menetelmien oikeaa käyttöä.

Neuvontapalvelu on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ovat hankkineet tilastotieteen perustiedot suorittamalla tilastotieteen ensimmäisen vuoden kursseja vastaavat opinnot ja joiden oma ohjaaja ei pysty asiassa auttamaan. Pro gradu –työtä tai kandidaatintyötä tekevälle opiskelijalle neuvontaa annetaan ohjaajan pyynnöstä.

Neuvoa voi tiedustella esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

 • tutkimushypoteesien muotoilu
 • aineiston keräyksen suunnittelu
 • tilastollisten mittarien konstruointi
 • tilastollisen analyysimenetelmän valinta
 • mallin valinta
 • tulosten tulkinta

Lisää tietoa tilastotieteen neuvontapalvelusta.