Tenttiminen

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä:

Kuulustelun tulosten julkistaminen Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä opiskelija- ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä. Määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava kolmen (3) viikon kuluessa suorituspäivästä.

Sähköiseen opintosuoritusrekisteriin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä suorituksista. Ilmoitustaululle toimitetaan tieto arvosanajakaumasta ja hylättyjen lukumäärästä sekä siitä, milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuoritustensa arviointiin.

“... Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä 15.6. – 15.8. välistä aikaa.

Tiedekuntakohtaisia ohjeita on opinto-oppaissa tai tiedekuntien sivuilta.

Kahden kampuksen laitokset järjestävät tenttejä molemmilla paikkakunnilla. Yhden kampuksen laitoksilla ei ole velvollisuutta järjestää tenttejä toisella kampuksella. “Sisäiset etätentit” ovat mahdollisia, kun opiskelija itse selvittää toisen kampuksen tenttitilaisuuden ja sopii tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opinto-opas ja mene oppaan välilehdelle ‘Tentit’). Tiedekunnan lähipalvelut vastaavat sisäisten etätenttien koordinoinnista. Tiedekunnan lähipalvelun yhteystiedot ovat tiedekuntien sivuilla.

Tiedekuntien tenttipäivät löytyvät WebOodista.

Sähköisen tentin ohjeet löydät täältä.