Tenttiminen

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä. Tiedekuntakohtaisia ohjeita on opinto-oppaissa tai tiedekuntien sivuilta.

Kahden kampuksen laitokset järjestävät tenttejä molemmilla paikkakunnilla. Yhden kampuksen laitoksilla ei ole velvollisuutta järjestää tenttejä toisella kampuksella. ”Sisäiset etätentit” ovat mahdollisia, kun opiskelija itse selvittää toisen kampuksen tenttitilaisuuden ja sopii tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opinto-opas ja mene oppaan välilehdelle ’Tentit’). Tiedekunnan hallintopalvelukeskus vastaa sisäisten etätenttien koordinoinnista. Hallintopalvelukeskusten yhteystiedot ovat tiedekuntien sivuilla.

Opintopalvelut ei järjestä tenttejä. Tiedekuntien tenttipäivät löytyvät WebOodista.

Sähköisen tentin ohjeet löydät täältä.