Terveydenhuolto (YTHS)

Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Perustutkinto-opiskelijat maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä YTHS:n terveydenhuoltopalveluihin oikeuttavan maksun.

YTHS kutsuu ensimmäisen lukuvuoden aikana kaikki opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. Edellytyksenä on, että opiskelija on käynyt lisäämässä omat yhteystietonsa Self-palveluun. Lue lisää sähköisestä terveyskyselystä sekä Self-palvelusta. Opintojen aikana on kerran mahdollisuus maksuttomaan hampaidentarkastukseen. Opiskelija voi myös saada kaikki rokotukset terveysasemilta, perusrokotukset ja riskiryhmien influenssarokotukset ovat maksuttomia, muut maksullisia.

Muut terveyspalvelut

Iltaisin ja viikonloppuisin ei YTHS:llä ole päivystystä, joten kiireellistä hoitoa vaativissa sairastapauksissa tulee ottaa yhteyttä keskussairaaloiden päivystykseen tai (Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Savonlinnan) ensiapupoliklinikkaan tai soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Opiskelijat ovat oikeutettuja myös oman kotikuntansa terveyskeskusten palveluihin. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa terveyskeskusta, on vaihdosta ilmoitettava kirjallisesti nykyiselle sekä valitulle terveysasemalle, ks. lisätietoja Valviran sivuilta www.valvira.fi > hoitopaikan valinta. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat kotipaikkakunnasta riippumattomia.