Tutkinnot ja opiskeluoikeus

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin hae yliopistoon -sivulla.

Perustutkinto-opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen maisterin tutkinto. Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä perustutkinto on yksiportainen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Opinto-oikeuden voi saada myös pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, jos kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot on suoritettu aiemmin. Valintaperusteet ovat hakuoppaissa.