Tutkintotodistukset

Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunta. Katso oman tiedekuntasi ohjeet tutkinnon hakemiseen.

Oppiaine-/koulutuskohtaisiin ohjeisiin pääsee oman tiedekunnan linkin kautta:

Filosofinen tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Terveystieteiden tiedekunta

Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Opiskelijan koulutusivistyskieli vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso rehtorin päätös: Koulusivistyskielen määritteleminen ja tutkinnon kielitaitovaatimukset (pdf)