Varmuutta esiintymiseen

Varmuutta esiintymiseen (VARE) -opintojakso

Joskus erilaiset viestintätilanteet – esimerkiksi puheenvuorojen käyttäminen harjoitusryhmissä, kysyminen tai kommentointi luennolla tai oman alustuksen esittäminen – saattavat jännittää niin paljon, että opiskelijasta tuntuu vaikealta osallistua kursseille, joilla vuorovaikutukseen osallistuminen olisi välttämätöntä. Usein jännittämisestä seuraa välttelemistä: on helppo lykätä esimerkiksi kieli- ja viestintäopintohin tai oman aineen seminaarityöskentelyyn osallistumista, jotta ei joutuisi tällaisiin vaikealta tuntuviin viestintätilanteisiin. Joskus opinnot voivat viivästyä viestintätilanteiden arastelemisen vuoksi.

Viestintärohkeuteen tukea tarvitseva opiskelija voi hakea Varmuutta esiintymiseen -kurssille viestintärohkeuden vahvistamiseksi. Kielikeskus järjestää opintopsykologin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa vuosittain Varmuutta esiintymiseen -kurssin, 8010153, (3 op), jolla tutustutaan esiintymisjännitykseen ilmiönä, harjoitellaan erilaisissa viestintätilanteissa toimimista sekä etsitään kullekin sopivia tapoja oman vireytymisen käsittelemiseen.

Varmuutta esiintymiseen -kurssin tarkemmat tiedot ja ohjeet kurssille hakemiseen löytyvät kielikeskuksen verkkosivuilta ja WebOodista. Tämä kurssi korvaa pääsääntöisesti tutkintoon kuuluvan puheviestinnän opintojakson. Niitä puheviestinnän opintojaksoja, jotka tiedekunnat ovat määritelleet pakollisiksi, ei voi korvata Vare-kurssilla. Opintojaksot, joita ei korvata.

Aiheeseen liittyvät tiedostot