Vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi on osa opiskelijoiden alkuvaiheen ohjausta. Tuutoritoiminnan keskeinen tavoite on uuden opiskelijan integroiminen osaksi omaa yliopistoa.

Vertaistuutorit ovat opiskelualasi ylemmän vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat sinua opintojen alun käytännön asioissa. He perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä.

Osallistu tuutorointiin ja tapaa oma tuutorisi Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla

Vertaistuutorointi alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla osana Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksoa. Tällöin tavataan viimeistään omat tuutorit sekä jakaannutaan alakohtaisiin tuutoriryhmiin. Olethan paikalla!

Vertaistuutorointiin osallistumalla tutustut opiskelukavereihisi sekä oman oppiaineesi henkilökuntaan. Itä-Suomen yliopistossa vertaistuutorointi toteutetaan pääsääntöisesti pienryhmäohjauksena. Vertaistuutori pitää yhteensä noin kymmenen tuntia ryhmänohjausta ryhmää kohden.

Kevätlukukaudella opintonsa aloittavien opiskelijoiden kannattaa ottaa yhteyttä oman oppiaineen ohjauksesta vastaavaan henkilöön (ks. seuraava kappale) oman vertaistuutorinsa selvittämiseksi.

Opintojen ohjaus oppiaineissa

Opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja opiskelun sisällöllisiin asioihin ohjausta antaa oman oppiaineesi henkilökunta. Em. tehtävät eivät kuulu vertaistuutorin tehtäviin. Vertaistuutoreiden tukena toimii oppiaineessa nimetty henkilökunnan jäsen: tuutorivastaava tai oppiainetuutori. Hänen puoleensa voit kääntyä asioissa, joissa vertaistuutori ei osaa sinua auttaa. Ks. ohjaushenkilökunta oppiaineissa/yksiköissä.

Jos et pääse paikalle

Mikäli et pääse paikalle Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson ensimmäisiin tapaamisiin, missä jaetaan myös tuutoriryhmät, olethan ensisijaisesti yhteydessä oman oppiaineesi uusien opiskelijoiden ohjauksesta vastaavaan henkilökuntaan tai vertaistuutoreihin. Tätä kautta sinulla on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan myös myöhemmin! Uusien opiskelijoiden orientaation verkkomateriaali palvelee sinua erinomaisesti myös siinä tapauksessa, jos et pääse mukaan esim. kaikkiin orientaatioviikon tapahtumiin. Opintojesi käynnistymisen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että tutustut uusien opiskelijoiden ennakkomateriaaliin verkossa sekä osallistut myös yliopiston organisoimaan vertaistuutorointiin. Tutustu myös oman oppiaineesi tiedotteisiin uusille opiskelijoille.

Tuutoritoiminnan koordinointi UEFissa

Vertaistuutorointi

Joensuun kampus: opintopsykologi Mari Tirronen, mari.tirronen [at] uef.fi, 0505691806 ja suunnittelija Piia Tiainen, piia.tiainen [at] uef.fi, puh. 050 582 6868

Kuopion kampus: suunnittelija Niina Räsänen, niina.rasanen [at] uef.fi, puh. 040 355 3058 ja opintopsykologi Katri Ruth, katri.ruth [at] uef.fi

Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorointi

Molemmat kampukset: Kv. opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Konttinen, kirsi.konttinen [at] uef.fi, puh. 029 44 5817

Tuutoroinnin ja orientaation kokonaisuus (Tulopalvelut)

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, tuija.pasanen [at] uef.fi, puh. 029 44 58261

Haluatko itse tuutoriksi?

Uusien tuutoreiden haku järjestetään vuosittain helmikuussa. Lisätietoa hausta on KAMUssa osoitteessa uef.fi/tuutori. Tuutoroinnin järjestämisestä vastaa Opintopalvelut -yksikkö (Tulopalveluiden yhteystiedot).