Hakutulokset: 1131010

Tuutorointi [sivu]

…tuutori, perehdythän tuutoroinnin opintojaksojen keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin Weboodissa 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op ja 1131023 Toimiminen vertaistuutorina 2 op 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2op, 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus 1 op,…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…1 3 op 3 2235335 Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset 3 1131018 Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyös- kentelyyn 1-5 1131016 Osallistuminen hallinto- ja työry- hmätyöskentelyyn 1- 10 Tuutorointiin liittyvät opintojaksot 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…uskomushoidot 1,5 8010153 Varmuutta esiintymiseen 3 4213084 Työharjoittelu lääkehuollossa 1–10 4213071 Farmaseutin projektityö 1–2 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…o ylimääräiset kielikeskusopinnot tuutoroinnin opintojaksot: o 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op, o 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op, o 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus 2 op, o 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmas- sa…