Hakutulokset: 1131011

Tuutorointi [sivu]

Näiltä sivuilta löydät vertaistuutoreille kohdennettua perustietoa UEFin vertaistuutoritoiminnasta. UEFissa toimii vuosittain yli 300 vertaistuutoria. Opintojensa aloittaville opiskelijoille suunnatusta vertaistuutoritoiminnasta kerrotaan uuden opiskelijan kokonaisuudessa. Vertaistuutorit ja seniorituutorit vuodelle 2019…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden 2 UEF // Opinto-opas 2018-2019 76 tuutorikoulutus 1131012 Toimiminen kansainvälisten maisterio- piskelijoiden tuutorina 2 1131013 Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus 1 1131014 Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoi- den…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…uskomushoidot 1,5 8010153 Varmuutta esiintymiseen 3 4213084 Työharjoittelu lääkehuollossa 1–10 4213071 Farmaseutin projektityö 1–2 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…o ylimääräiset kielikeskusopinnot tuutoroinnin opintojaksot: o 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op, o 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op, o 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus 2 op, o 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmas- sa…