Hakutulokset: 1131012

Tuutorointi [sivu]

…tuutori, perehdythän tuutoroinnin opintojaksojen keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin Weboodissa 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op ja 1131023 Toimiminen vertaistuutorina 2 op 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2op, 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus 1 op,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…o ylimääräiset kielikeskusopinnot tuutoroinnin opintojaksot: o 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op, o 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op, o 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus 2 op, o 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmas- sa…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden 2 UEF // Opinto-opas 2018-2019 76 tuutorikoulutus 1131012 Toimiminen kansainvälisten maisterio- piskelijoiden tuutorina 2 1131013 Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus 1 1131014 Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoi- den…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…uskomushoidot 1,5 8010153 Varmuutta esiintymiseen 3 4213084 Työharjoittelu lääkehuollossa 1–10 4213071 Farmaseutin projektityö 1–2 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus…