Hakutulokset: aiemmat-opinnot

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot, • kotitaloustiede, aineopinnot • käsityötiede, • liikunta, aineopinnot, • musiikkikasvatus, aineopinnot • opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ei voi…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…PÄÄ- JA SIVUAINEET SEKÄ MUUT OPINNOT Koulutus -pääaine Orientaa- tio-, kieli- ja viestin- täopinnot Pääaineen perus- ja aineopin- not Pääaineen syventävät opinnot Sivuaine- opinnot (+ vapaasti valittavia opintoja) Opettajan- koulutus…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…kieli ja kulttuuri * Valintakoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot HUMHAKU H Ruotsin kieli * Valintakoe tai aiemmat opinnot HUMHAKU H Saksan kieli * Valintakoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon kotiyliopistolla, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Löydät lisäinfoa vaihtomahdollisuuksista, kansainvälistymisestä ja yhteystietomme oheisista linkeistä. Miksi kannattaa lähteä…