Search Results: arjen-hallinta

Otetta opintoihin -ryhmä [Article Search Tag]

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2019. Ryhmän tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea kandivaiheen opiskelijoille erilaisten opiskeluun tai arjen hallintaan liittyvien pulmien ratkaisemiseen. Ryhmän toiminta perustuu… Continue Reading Otetta opintoihin -ryhmä

Ilmoittaudu vapaudu stressistä -ryhmään [Article Search Tag]

Vapaudu stressistä ryhmä pidetään Kuopion kampuksella maanantaisin 7.10-18.11.2019. Ryhmässä on tarjolla tietoa stressin hallinnasta ja arjen tasapainottamisesta. Opi suunnittelemaan arkea vähemmän stressaavaksi, sekä tutustu erilaisiin keinoihin hallita stressituntemuksia. Ryhmään mahtuu… Continue Reading Ilmoittaudu vapaudu stressistä -ryhmään

Otetta opintoihin –ryhmät alkavat tammikuussa 2020 [Article Search Tag]

Tuntuuko tehtävien aloittaminen tai loppuun saattaminen hankalalta? Jumittaako kandin teko? Tarvitsetko tukea opintojen tai arjen hallintaan? Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2020. Ryhmän tavoitteena on tarjota… Continue Reading Otetta opintoihin –ryhmät alkavat tammikuussa 2020

Kotitalousopettajakoulutus [pdf]

…kotitalouksien toimintaan, arjen hallintaan ja kotitalouksien vuorovai- kutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat terveyden edistäminen, ruokajärjestelmien kestävyys ja ruuan kulttuuriset ulottuvuu- det, asumisen erilaiset ympäristöt, kuluttajakasvatus ja alaan… Continue Reading Kotitalousopettajakoulutus