Search Results: covid-19-2

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Tiedekunnan neuvontapalvelut ……………………………………………………….14 Opintojen ohjaus……………………………………………………………………………………………………. 14 Opinto-oikeudet ………………………………………………………………………………17 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot …………………………………………………………………… 17 Opinto-oikeuden siirto ja pääaineen vaihtaminen ………………………………………………….. 18 Kielitaitovaatimukset …………………………………………………………………………………………….. 19 HOPS ja sen laatiminen …………………………………………………………………………………………. 20 Opetussuunnitelmat… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…laitoksen neuvontapalvelut …………………………………………………. 19 2.8 Lääketieteen laitoksen yksiköt ja oppiaineet …………………………………………….. 22 3. Opetussuunnitelmat ja tutkintorakenteet …………………………….. 24 3.1 Lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma ………………………………… 24 3.2 Tutkintorakenne vuonna 2018 opintonsa aloittaneille… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…4 Opinto-oikeudet …………………………………………………………………….. 18 4.1 Suoritettavat tutkinnot ………………………………………………………………………………… 18 4.2 Tutkintojen pää- ja sivuaineet sekä muut opinnot ……………………………………….. 19 4.3 Tutkintojen suorittamisajat, opintoajan rajoittaminen ja opiskeluoikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen ……………………………………………………………………………….. Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

………………………………………………………………………………… 17 4.2 TUTKINTORAKENTEET ………………………………………………………………………………………. 18 Kulttuurintutkijan opintopolku …………………………………………………………………………… 18 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opintopolku ……………………………………………….. 19 Suomen kielen tai kirjallisuuden asiantuntijan opintopolku ……………………………………. 19 Englannin, ruotsin tai venäjän aineenopettajan… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…15 3.3 HOPS ja sen laatiminen ………………………………………………………………………………. 17 3.4 Tiedonlähteet ……………………………………………………………………………………………… 17 4 Opinto-oikeudet …………………………………………………………………….. 19 4.1 Suoritettavat tutkinnot ………………………………………………………………………………… 19 4.2 Tutkintojen pää- ja sivuaineet sekä muut opinnot ………………………………………….. Continue Reading Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas