Hakutulokset: digitaalinen-opintosuoritusote

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [uutinen]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti…

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelija, jolla on voimassaoleva UEF-käyttäjätunnus, voi tilata sähköisesti varmennetun virallisen suoritusotteen tai opiskelutodistuksen WebOodista. Tilatut dokumentit ovat PDF-tiedostoja, ja niissä on sähköinen allekirjoitus, joka vahvistaa niiden…

Yliopistosanastoa [sivu]

…että ylemmästä (maisterin) tutkinnosta. Kampus tarkoittaa yliopistoaluetta. Itä-Suomen yliopistolla on kolme kampusta, jotka sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Kamu opiskelijoiden digitaalinen työympäristö, jossa nyt ollaan. Lue lisää: Mikä on Kamu? Kandidaatin…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tarvittavasta määrästä vapaavalintaisia jaksoja, voidaan antaa merkintä opintokokonaisuuden suorituksesta. Suoritusmerkinnän antaa historian amanuenssi. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opiskelija on merkin- nyt kokonaisuuteen haluamansa opintojaksot. Jos jokin on epäselvää sisällytettävien…