Hakutulokset: englannin-kieli

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 25 op Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15-30 op Kielet, käännöstiede, yleinen kielitiede ja kieliteknologia Englannin kieli ja kulttuuri 30/30/60 op * Englannin kieli ja kääntäminen 30/30/65 op *…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Englannin kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén Englannin kieli ja kääntäminen: amanuenssi Risto Helén Kirjallisuus: amanuenssi Tellervo Hirvonen Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma – kirjallisuus, kulttuurintutkimus, perinteentutkimus: amanuenssi Tellervo Hirvonen Ruotsin kieli: amanuenssi…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

sekä taiteensosiologia. FM-tutkinnon pääaineena voi olla englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, ruotsin kieli, venäjän kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kääntäminen, yleinen kielitiede, suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…aine, joten opinnot soveltuvat aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti. Englannin kielen ja kääntämisen opinnoista saat kielitaidon lisäksi monipuolisia…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…myös kieliopintoja (esim. venäjän kieli) moduulissa Venäjän kieli ja kulttuuri. Kielikursseja on tarjolla yliopiston kielikeskuksessa. Kielikeskus informoi kielikohtai- sesta opetuksesta, kurssien sisällöistä ja lähtötasoista. UEF // Opinto-opas 2018-2019 88 Yleisiä…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti. Englannin kielen ja kääntämisen opinnoista saat kielitaidon lisäksi monipuolisia viestinnällisiä valmiuksia yksi- ja monikielisiin viestintätilanteisiin. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi. Opintoja…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan- sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…1 nainen 2016 Filosofian maisteri, humanistinen ala Englannin kieli ja kulttuuri Ei Työtön kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, humanistinen ala Englannin kieli ja kulttuuri Ei Työtön kyllä 1 mies…