Hakutulokset: erasmus

Erasmus-harjoittelu

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi olla EU:n organisaatio tai EU:n ohjelmia hallinnoiva organisaatio. Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta saa Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ja Opetushallituksesta. Kenelle: Kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Milloin: Ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. […]

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Erasmus-paikat // Erasmus partners at Faculty of Social Sciences and Business Studies

(Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2 = Master’s level studies, 3 = Doctoral level studies) LUKUVUOSI 2018-2019 // ACADEMIC YEAR 2018-2019 Päivitetty 24.4.2018 // Updated on 24 April 2018 HUOM! Yliviivatut kohteet eivät ole haettavina täydennyshaussa 2018. NB! The […]

Terveystieteiden tiedekunnan Erasmus-paikat // Erasmus partners at Faculty of Health Sciences

(Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2 = Master’s level studies, 3 = Doctoral level studies) LUKUVUOSI 2018-2019 // ACADEMIC YEAR 2018-2019 Päivitetty 24.4.2018 // Updated on 24 April 2018 HUOM! Yliviivatut kohteet eivät ole haettavina täydennyshaussa 2018. NB! The […]

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Erasmus-paikat // Erasmus partners at Faculty of Science and Forestry

(Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2 = Master’s level studies, 3 = Doctoral level studies) Lukuvuosi 2018-2019 // Academic Year 2018-2019 Päivitetty 24.4.2018 // Updated on 24 April 2018 HUOM! Yliviivatut kohteet eivät ole haettavina täydennyshaussa 2018. NB! The […]

Filosofisen tiedekunnan Erasmus-paikat // Erasmus partners at Philosophical Faculty

(Opintojen taso: 1 = kandidaattivaiheen opinnot, 2 = maisterivaiheen opinnot, 3 = jatko-opinnot) (Level of studies: 1 = Bachelor’s level studies, 2 = Master’s level studies, 3 = Doctoral level studies) Lukuvuosi 2018-2019 // Academic Year 2018-2019 Päivitetty 24.4.2018 // Updated on 24 April 2018 HUOM! Yliviivatut kohteet eivät ole haettavina täydennyshaussa 2018. NB! The […]

Erasmus-harjoitteluapurahan haku lv. 2017-2018

Erasmus-harjoitteluun voivat hakea kaikki Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Apurahojen hakuaika on jatkuva koko lukuvuoden ajan siihen asti kun apurahoja riittää. Apurahoja myönnetään kelpoisille hakijoille hakujärjestyksessä. Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Harjoittelu voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Harjoittelun pitää kuulua opiskelijan tutkintoon ja siitä tulee saada opintopisteitä. Opiskelijan oman laitoksen/osaston […]

Harjoittelupaikkoja ulkomailla

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemusta, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemusta, hankkia hyödyllisiä kontakteja ja kohentaa kielitaitoa. Harjoittelun on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Opiskelija yleensä hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupaikkoja voit etsiä mm. täältä: UEF Yammer: Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille // […]

Kansainväliset liikkuvuuspalvelut

Yliopistossamme kansainvälistä opiskelua ja harjoittelua koordinoidaan Kansainvälisissä liikkuvuuspalveluissa, joka on osa Opintopalveluita. Keskeisimpiä palveluita ovat: vaihtoon lähtevien opiskelijoiden neuvonta ja tuki, vaihtomahdollisuuksista tiedottaminen, lähtö- ja paluuorientaatiot saapuvien ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden neuvonta ja tuki, orientaatiot ja kv-tuutorointi opettajien ja henkilökunnan kansainvälisen liikkuvuuden koordinointi Summer Schoolin koordinointi Aukiolo- ja puhelinpalveluaika ma-pe 10-15 (1.6.-31.8. ma-pe klo 10-14) […]

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit

Tiedekunnilla on mahdollisuus tukea opiskelijoidensa kansainvälistä työharjoittelua myöntämällä apurahoja. Tavoitteena on koulutuksen ja työelämän yhteyksien lähentäminen sekä pysyvien harjoittelupaikka-suhteiden muodostuminen. Toiminta kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää kaikilta korkeakoulututkinnon suorittaneilta vuorovaikutustaitoja, hyvää kielitaitoa ja monipuolista kulttuurista osaamista. Työnantaja saa käyttöönsä alansa tuoreinta tietoa ja yhteyden yliopistoon. Opiskelija puolestaan saa tilaisuuden soveltaa koulutuksessaan opittuja asioita käytäntöön sekä jäsentää oman […]