Hakutulokset: erilliset-opinnot

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 38/70 op Opettajien kelpoisuusopinnot Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Erityisopettajan sivuaineopinnot 60 op */** Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot 60 op * Opetushallinto…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…kulttuuri//venäjän kieli ja kääntäminen//yleinen kielitiede: amanuenssi Minna Surakka Kasvatustieteelliset alat Erityisopettajien koulutus: amanuenssi Päivi Walling Erilliset erityisopettajan opinnot, erityislastentarhanopettajat: suunnittelija Jenna Tuononen Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Emma Hahl Kotitalousopettajan…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…1.8.2018. ERILLISET OPINTO-OHJAAJAN OPINNOT 60 OP Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ohjauksen koulutus toteuttaa erilliset opinto-ohjaajan opinnot. Erilliset opinto-ohjaajan opinnot ovat asetuksen (794/2004) mu- kaiset oppilaan- ja opinto-ohjaajan kelpoisuuden tuottavat 60…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perusopinnot (25 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (37 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Lasten ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…perus- ja aineopinnot (60 op) • Gerontologian perusopinnot (25 op) • Hoitotieteen aineopinnot (31 op) • Ihmisen biologia (25 op) • Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) • Kuntoutustieteen perus-…