Search Results: filosofinen-tiedekunta

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…opinnot Filosofinen tiedekunta järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pääaineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opinto-oppaat [Student Book Search Tag]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hammaslääketiede Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät… Continue Reading Opinto-oppaat

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Itä-Suomen yliopistossa on filosofinen tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta, sekä yhteiskuntatie- teiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla on merkittävä painotus luonnontieteelliseen ja metsätieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen, missä erityisesti metsä ja ympäristö… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

……………………………………………………………………………109 Terveystieteiden tiedekunta // UEF 5 Tiedekunnan opiskelijalle Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Terveysalan tutkimus ja koulutus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaa- misaluetta. Tiedekuntamme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen,… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…laitos) Oikeustieteiden tohtoriohjelma (oikeustieteiden laitos) Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma (historia- ja maantieteiden laitos) Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (filosofinen tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta; filosofinen tiedekunta koordinoi)… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021