Hakutulokset: filosofinen-tiedekunta

Opinto-oppaat 2018-2019 [sivu]

…ja päättyy 31.7.2019. Vanhemmat oppaat löytyvät sivun alalaidasta. Filosofinen tiedekunta Humanistisen osaston opinto-opas (pdf) Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas (pdf) Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas (pdf) Teologian osaston opinto-opas…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…Sivuaineet tiedekunnittain Filosofinen tiedekunta *ilmoitus/haku ja/tai valinta ** vain tiettyjen pääaineiden opiskelijoille *** vain avoimessa yliopistossa Humanistinen osasto Projektiosaamisen opintokokonaisuus 30 op Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus 25 op Kulttuuritieteet Finnish Culture…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma (filosofinen tiede- kunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta; filosofinen tie- dekunta koordinoi) – Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (filosofinen tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta;…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Filosofinen tiedekunta toimii Joensuun kampuksella ja se muodostuu neljästä osastosta, jotka ovat humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustie- teen ja…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Itä-Suomen yliopistossa on filosofinen tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta, sekä yhteiskuntatie- teiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla on merkittävä painotus luonnontieteelliseen ja metsätieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen, missä erityisesti metsä ja ympäristö…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

joka vuosi luentoja, tällöin opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Opintojaksojen tarkat kuvaukset, suoritustavat ja ilmoittautumismahdollisuudet löytyvät WebOodin oppaista: Filosofinen tiedekunta -> Teologian osasto -> Ortodoksinen teologia-> Sivuaine: Ortodoksinen teologia. Lisätietoja Filosofinen tiedekunta

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…………………………………………………………………………109 Terveystieteiden tiedekunta // UEF 5 Tiedekunnan opiskelijalle Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Terveysalan tutkimus ja koulutus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaa- misaluetta. Tiedekuntamme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen,…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

filosofinen tiedekunta; LuMet, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta; YHKA, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta) 11 § Yleistä jatkotutkinnoista Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan yliopistolain 558/2009 mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut…