Hakutulokset: harjoittelu-ulkomailla

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…opintojaksolla 1131021 Kansainvälinen harjoittelu (3-5 op), oman pää- tai sivuaineen kansainvälisellä työharjoittelulla tai muulla vapaavalintaisella kv-työharjoittelulla, jota ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen MODUULI 3: Opinnot ulkomailla (enintään 16 op) Yliopisto-opintojen… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Opintojohtosääntö [sivu]

…tai valinnaisena osana opintoja. Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. Yliopistossa voi olla kirjoilla myös harjoittelua suorittavia Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoita. 24 § Alempaa ja… Continue Reading Opintojohtosääntö

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit- tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoinen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm. mistä harjoittelusta on kysymys, missä harjoittelupaikassa opiskelija on työskennellyt, mitä… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [sivu]

harjoittelupaikan. Jos harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoinen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Kauppatieteiden laitos voi tukea työharjoittelua harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn harjoitteluohjelmiin. Työharjoittelun voi sisällyttää… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…yhteydessä farmasian laitoksen harjoitteluvastuuhenkilöön, joka päättää harjoittelupaikan hyväksymisestä. Farmasian laitos tekee harjoittelusopimuksen suoraan harjoitteluorganisaation kanssa. Harjoittelun valvojan tehtävät ulkomailla suoritettavan harjoittelun aikana Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) 44 artiklan b kohdan mukaisesti myös… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…mm. Opetushallituksen julkaisema opas: http://www.maailmalle.net/. Myös laitoksen ja tiedekunnan mahdollisia kontak- teja ulkomailla kannattaa kartoittaa. 22 5 Harjoittelu ulkomailla Kansainvälinen harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden määräaikaiseen työskentelyyn ul- komailla. Harjoittelu tarkoittaa työskentelyä… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut