Hakutulokset: henkilokohtainen-opintosuunnitelma

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan oman opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet opintoihisi…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tehtäviin tutkinnon suorittamisen jälkeen Tämän toteuttamiseksi jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja/opettajatuutori, jonka ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ja etenee opinnoissaan. Opiskelija arvioi opintosuunnitelmaansa ja sen toteutumista ja tarvittaessa muuttaa sitä. Ohjauksessa…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…ja oikea‐aikaisesti. Niissä oppiaineissa, joissa ei ole lukujärjestyksiä, opintojen aikatauluttaminen toteutetaan HOPS‐työskentelyn avulla. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivittäminen Opiskelijalle varataan tilaisuus vuosittaisiin HOPS‐keskusteluihin, joissa hänen opintosuunnitelmaansa voidaan päivittää. HOPSin päivittäminen voi…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi- sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis- kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. UEF // Opinto-opas 2018-2019…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…osaamisen perusteella. HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOPS on toteuttamiskelpoinen suunnitelma tavoitetutkinnon suorittamisesta, ja se sisäl- tää yleensä sekä tutkintoon tulevat opinnot että niiden alustavan aikataulutuksen. HOPS tehdään heti opintojen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…(esim. työelämässä) hankitun osaamisen perusteella. HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOPS on toteuttamiskelpoinen suunnitelma tavoitetutkinnon suorittamisesta, ja se sisäl- tää yleensä sekä tutkintoon tulevat opinnot että niiden alustavan aikataulutuksen. HOPS…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…voi tehdä tutkintorakenteeseen kuuluvien vapaasti valit- tavien opintojen verran. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma sovitaan HOPS-ohjaajan kanssa (mm. hyväksytään valinnaisten opintojen osalta). 1. lukuvuosi Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…tavoitteet………………………………………………………………… 18 3.3 Farmaseutin tutkinnon rakenne lukuvuonna 2018-2019 opintonsa aloittaville………… 21 3.4 Yhteenveto 1. lukuvuoden opetussuunnitelmasta…………………………………………. 27 3.5 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen….…….………………………………………………….……….…. 28 3.6 Tutkintoon kuuluva…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…HOPS JA SEN LAATIMINEN Henkilökohtainen opintosuunnitelma pohjautuu siihen tutkintorakenteeseen, joka on vahvistettu opiskelijan aloittaessa opintonsa sekä voimassa olevaan opetussuunnitel- maan. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opiskelijoiden henkilökohtaisena opintosuunnitelmana (Hops) sekä opintojen ohjauksen runkona…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnot vähintään 1 opintopiste. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintojaksoja. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisesta aineenopettajan koulutuksessa määrätään 14 §:ssa. Luonnontieteiden ja metsätieteiden…