Hakutulokset: hops-ohje

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Virpi Vellonen Theology – Eeva Raunistola-Juutinen Hopsohjeet Hopsohjeet löydät kunkin tiedekunnan sivulta/oppiaineen/yksikön sivulta. Kielikeskuksen opintoneuvonta Joensuun kampus: Suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka. Kuopion kampus; Opintoasianpäällikkö Lauri Tolkki ja opintosihteeri Maija Sulkakoski  …

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…riohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma: 1) käsittelee tohtoriohjelmaan tulleet jatko-opinto-oikeushakemukset, 2) valmistelee tohtoriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelmat, 3) vastaa tieteen ja…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjel- man tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…läsnä- ja poissaoloilmoittautumisesta. 18 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohtoriohjelmia. Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tutkintoa. Oppiainetuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tut- kintoa varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…uusi HOPS maisterin tut- kintoa varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään HOPS-ohjausta oppiainetuutorin johdolla. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä amanuenssiin. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy Skopen opintoyhteisöstä. HOPSin…