Hakutulokset: joustava-opinto-oikeus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

mukaan. 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonai- suus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

opintoihin (erilliset opinnot, erillisarvosanat) sekä JOO-opinto-oikeuksia (joustava sivuaineopintooikeus) toisessa yliopistossa suoritettaviin sivuaineopintoihin Opetusjärjestelyt tarkoitetaan esim. monimuoto-opetusta, lähiopetusta, etäopiskelua, it- senäistä opiskelua, luento-opiskelua, harjoitustöitä, seminaareja jne. Opintopiste on opetuksen mitoituksen peruste… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

JOO-opinnot [sivu]

JOO on valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden sopimus. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa… Continue Reading JOO-opinnot

Yliopistosanastoa [sivu]

opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai teemakokonaisuutta. Opintojakso voidaan jakaa edelleen opintojakson osasuorituksiin, jotka yhdessä muodostavat opintojakson. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä.   Opinnäyte Kaikkiin yliopistotutkintoihin vaaditaan opinnäyte. Opinnäytteitä… Continue Reading Yliopistosanastoa