Hakutulokset: kansanterveystiede

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Heikura Terveyden edistäminen/ergonomia: yliopistonlehtori Pirjo Hakkarainen Terveyden edistäminen/kansanterveystiede: yliopistonlehtori Tiina Rissanen Terveyden edistäminen/liikuntalääketiede: yliopistonlehtori Mika Venojärvi Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Historia//maantiede: amanuenssi Riikka Myllys ja Outi Väyrynen Kauppatieteet, Joensuu:… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…(oppiaineen vastuuhenkilö) Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kansanterveystiede PL 1627, 70211 KUOPIO sähköposti: jussi.kauhanen(at)uef.fi Terveyden edistämisen yliopistonlehtori Tiina Rissanen Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa viidessä kou- lutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslää- ketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotie- teen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja lii-… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslää- ketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotie- teen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja lii- kuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kan- sainvälistä maisteriohjelmaa…. Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas