Hakutulokset: kertaa-tietosi

Kertaa tietosi -kysely [sivu]

Olet tutustunut uuden opiskelijan ennakkomateriaaleihin ja muodostanut mielikuvan siitä, millaisia asioita yliopisto-opintojen alkuun liittyy. Tässä leikkimielisessä kyselyssä pääset kertaamaan uuden opiskelijan ennakkomateriaaleissa esiin nousseita teemoja….

lainausautomaattiohjeet [pdf]

Lainausautomaattiohjeet Voit lainata laitteita enintään neljän (4) tunnin ajaksi ja enintään kolme (3) kertaa päivässä. Laitteet on palautettava viimeistään 15 minuuttia ennen tilojen sulkemista: Kuopiossa Opparin ja Joensuussa kirjaston aukioloaikojen…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…kovin hyvin. Hakijoiden suuresta määrästä johtuen onnistumisprosentti voi olla pieni etenkin aloilla, joilla on runsaasti työttömyyttä. Usein kokeneemmat jyräävät työkokemuksellaan, mutta toisaalta, et varmuudella voi tietää, etteikö juuri tällä kertaa

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…etteikö juuri tällä kertaa haluttaisi nuorta ja innokasta henkilöä tuomaan uusia tuulia pölyttyneeseen työyhteisöön. Työpaikkailmoitusten seuraaminen jo opiskeluaikana olisi kuiten- kin hyödyllistä, koska siten saa vinkkejä yritysten tai organisaatioiden osaamisvaatimuksista…