Hakutulokset: kieli-ja-viestintaopinnot

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli– ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta…. Continue Reading Kieli-ja viestintäopinnot

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli– ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja lomake osoitteessa www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen. Koulusivistyskielen määritteleminen Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa terveystieteiden tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen,… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…opetussuunnitelmaan. Kieliopinnot on mahdollista suorittaa kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla tai AHOTnäyttökokeilla, mikäli opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edel- lyttämä kieli– ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli– ja viestintäopintojen hyväk- silukemisesta. Ohjeet ja… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas