Hakutulokset: kielikeskus

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yliopiston puhelinluettelosta. Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikut- tavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin. http://www.uef.fi/kielikeskus http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 112 Seuraavassa taulukossa opintojen kulku on esitetty niin, että kandidaatin tutkinto (180 op)…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edel- lyttämä kieli- ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja lomake ovat osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen. Itä-Suomen yliopiston kielikeskus järjestää tutkinnon edellyttämän vieraan kielen…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…(4 op) ja vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (5 op). Opetuksen järjes- tää ja aiemmin suoritettujen kielikeskusopintojen hyväksiluvusta päättää yliopiston kielikeskus. Äidinkielen opinnot 5 op: puheviestintä 2 op: o…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ole suomi IB/EB/RP-tutkinto, johon sisältyy suomi L1 -aineena yliopisto määrää kieli- taidon tai vapauttaa yliopiston määräämällä kielellä http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 38 Vieraskielinen peruskoulu yliopisto määrää kieli- taidon…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…näytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 28 Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy. Vapautus kieliopinnoista (II kotimainen kieli, vieras kieli)…

Tukea kirjoittamiseen [sivu]

…myöntävästi, tule keskustelemaan kirjoitusklinikkaan. Sinulla on kaikilla kampuksilla (Joensuu, Kuopio) mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea kirjoittamiseesi 45 minuuttia kerrallaan. Ohjeet ajanvaraukseen löydät kampuskohtaisten linkkien takaa. Lisätietoa kirjoitusklinikasta ja ajanvaraus: https://www.uef.fi/web/kielikeskus/esteeton-opiskelu-kirjoitusklinikka-ja-vare (Kielikeskus)…

Jännittääkö? Haku Kuopion kampuksen VAVU-kurssille on auki [uutinen]

…kohtuullistamista. Lisätietoja: https://tinyurl.com/varmuuttavuorovaikutukseenilmo Kurssille haetaan erillisellä lomakkeella, aikataulu ja hakulinkki weboodissa: https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=60843318&html=1 HUOM! Hakua jatkettu 9.1.2019 saakka! Kurssin järjestää kielikeskus yhteistyössä opintopalvelujen ja YTHS:n kanssa. Lisätietoja: opintopsykologi Katri Ruth (opintopsykologi-kuopio@uef.fi)….