Hakutulokset: kielikeskus

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yliopiston puhelinluettelosta. Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikut- tavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin. http://www.uef.fi/kielikeskus http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 112 Seuraavassa taulukossa opintojen kulku on esitetty niin, että kandidaatin tutkinto (180 op)…

Näin opintosi käynnistyvät! [sivu]

…Tietoisku antaa vinkkejä, miten yliopiston tietokoneita voi hyödyntää ja mistä löytää tarvittavat ohjelmistot. Lisäksi opastetaan, mistä pilvipalvelut löytyvät ja mihin tiedostot voi tallentaa. 8. Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot; Kielikeskus |…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edel- lyttämä kieli- ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja lomake ovat osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen. Itä-Suomen yliopiston kielikeskus järjestää tutkinnon edellyttämän vieraan kielen…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…korvaavuus on pääsääntöisesti mahdollinen. Kielikeskuksen käytäntöihin voi tutustua osoitteessa: http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen   Sähköinen tentti Sähköinen tentti Kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskus vastaa kieli-ja viestintäopinnoista. Pakolliset kieli-ja viestintäopinnot kuuluvat alempaan eli kandidaatintutkintoon. Maisterin…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…(4 op) ja vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (5 op). Opetuksen järjes- tää ja aiemmin suoritettujen kielikeskusopintojen hyväksiluvusta päättää yliopiston kielikeskus. Äidinkielen opinnot 5 op: puheviestintä 2 op: o…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…näytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 28 Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy. Vapautus kieliopinnoista (II kotimainen kieli, vieras kieli)…