Hakutulokset: kielikeskus

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta…. Continue Reading Kieli-ja viestintäopinnot

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yliopiston puhelinluettelosta. Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Humanistinen osasto… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Opintojohtosääntö [sivu]

…opintoihin. Opintojohtosääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös valintakokeisiin. Tässä opintojohtosäännössä tiedekunnalla tarkoitetaan yliopiston tiedekuntia ja soveltuvin osin kielikeskusta, kirjastoa ja Aducatea. Rehtori päättää alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä jatkotutkintoja koskevista yleisistä… Continue Reading Opintojohtosääntö

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja kauppatieteiden tiedekunnassa, eikä sitä voi korvata aiemmilla opintosuorituksilla tai opinnäytteillä. Opintojen korvaavuudesta päättää ko. opintojakson vastuuyksikkö, joka antaa myös korvaavuutta koskevat tarkemmat määräykset. Kieliopintojen hyväksilukemisesta päättää kielikeskus (Itä-Suomen yliopiston… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja lomake osoitteessa www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen. Koulusivistyskielen määritteleminen Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa terveystieteiden tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen,… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…korvaavuus on pääsääntöisesti mahdollinen. Kielikeskuksen käytäntöihin voi tutustua osoitteessa: http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen   Sähköinen tentti Sähköinen tentti Kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskus vastaa kieli-ja viestintäopinnoista. Pakolliset kieli-ja viestintäopinnot kuuluvat alempaan eli kandidaatintutkintoon. Maisterin… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020