Search Results: kieliopinnot

TKT LuK kieliopinnot [pdf]

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (10 OP) OP LUKUVUOSI 8011451 Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille 2 op (III) 8011475 Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Kuopio) 2 op (III) 8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (Joensuu)… Continue Reading TKT LuK kieliopinnot

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pääaineen vaihto) JOO-opinto-oikeudet Opintokoordinaattori Erityisjärjestelyt Opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö Opintopalveluiden päällikkö Opiskelijoita koskevien päätösten valmistelu: opinto-oikeuden lisäaikojen myöntämi- nen, opiskelijoiden kurinpito, opiskelijalta vaadittavat kieliopinnot, kieliopinnoista va- pauttaminen, kieliharjoitteluista vapauttaminen, opinto-oikeuden muutoshakemukset kandidaatin… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…valittava. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot. Tarkempia tietoja Kamusta ja WebOodin oppaasta. Esimerkkejä valinnaisista opinnoista (osa opintojaksoista… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…(tutkintohallinto)  Tutkintotodistukset Opintokoordinaattori  Erityisjärjestelyt  Opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö Opintopalveluiden päällikkö  Opiskelijoita koskevien päätösten valmistelu: opinto-oikeuden lisäaikojen myöntäminen, opiskelijoiden kurinpito, opiskelijalta vaadittavat kieliopinnot, kieliopinnoista vapauttaminen, kieliharjoitteluista vapauttaminen, opinto-oi- keuden… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019