Hakutulokset: kieliopinnot

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta…. Continue Reading Kieli-ja viestintäopinnot

TKT LuK kieliopinnot [pdf]

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (10 OP) OP LUKUVUOSI 8011451 Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille 2 op (III) 8011475 Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Kuopio) 2 op (III) 8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (Joensuu)… Continue Reading TKT LuK kieliopinnot

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…pääaineen vaihto) JOO-opinto-oikeudet Opintokoordinaattori Erityisjärjestelyt Opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö Opintopalveluiden päällikkö Opiskelijoita koskevien päätösten valmistelu: opinto-oikeuden lisäaikojen myöntämi- nen, opiskelijoiden kurinpito, opiskelijalta vaadittavat kieliopinnot, kieliopinnoista va- pauttaminen, kieliharjoitteluista vapauttaminen, opinto-oikeuden muutoshakemukset kandidaatin… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas