Hakutulokset: koulusivistyskieli

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta…. Continue Reading Kieli-ja viestintäopinnot

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…erillisistä arvosanoisata annettaviin todistuksiin (4.6.2019 pdf) liite 1: Lause-esimerkkejä yhteis-ja kaksoistutkintoihin (pdf) liite 2: Vastaavuustodistus-erillistodistus-maksullisuus -esimerkkitapauksia (pdf) Tutkinnon kielitaitopäätös (15.4.2019), liitteet koulusivistyskieli ja kandin tutkinto​, kielitaito maisterin tutkinnossa, kypsyysnäyte-kuvausesimerkit, kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki​… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset