Hakutulokset: koulusivistyskieli

Tutkielmat ja kypsyysnäytteet [sivu]

…kypsyysnäyte 19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelijan koulusivistyskieli on…

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Koulusivistyskieli vaikuttaa opintoihin [sivu]

Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa opiskelijan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä….

FILO perustutkintojen-opinnaytteet-2016 [pdf]

…tarkastaa kieliasun. koulusivistyskieli suomi X koulusivistyskieli ruotsi X (S2, maininta hyvästä suomen kielen taidosta tut- kintotodistukseen) X (ruotsiksi) koulusivistyskieli vieras kieli X (S2 tai ruotsi toisena kie- lenä, hyvä kielitaito…

FILO PerustutkintojenOpinnäyteohje ja kommentti [pdf]

…ohjaaja hyväksyy asiasisällön, Kieli- keskus tarkastaa kieliasun. koulusivistyskieli suomi X koulusivistyskieli ruotsi X (S2, maininta hyvästä suo- men kielen taidosta tutkinto- todistukseen) X (ruotsiksi) koulusivistyskieli vieras kieli X (S2 tai…

FILO PerustutkintojenOpinnäyteohje ja kommentti [pdf]

…ohjaaja hyväksyy asiasisällön, Kieli- keskus tarkastaa kieliasun. koulusivistyskieli suomi X koulusivistyskieli ruotsi X (S2, maininta hyvästä suo- men kielen taidosta tutkinto- todistukseen) X (ruotsiksi) koulusivistyskieli vieras kieli X (S2 tai…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…järjestämään kie- litaitokokeeseen. Opinto-opas 2018–2019 27 4.4 Kieli- ja viestintäopinnot Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa filosofisessa tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Lisätietoja koulusivistyskielen määrittelystä löytyy…