Hakutulokset: laaketieteen-laitos

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…355 2919 Tutkijalinja biolääketieteen yksikkö/anatomia Akatemiatutkija Kirsi Rilla puh. 040 355 3218 2.8 LÄÄKETIETEEN LAITOKSEN YKSIKÖT JA OPPIAINEET Lääketieteen laitos on terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolää- ketieteen, hammaslääketieteen,…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Lääketieteen laitos on terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolää- ketieteen yksikköön, hammaslääketieteen yksikköön, kansanterveystieteen ja kliinisen Terveystieteiden tiedekunta // UEF 31 ravitsemustieteen yksikköön sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…70211 Kuopio Puhelin: +358 294 45 1111 (vaihde) Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi Opetusta antavien laitosten johtajat Historia- ja maantieteiden laitos: yliopistonlehtori Minna Tanskanen Kauppatieteiden laitos: professori Saara Julkunen Oikeustieteiden laitos: professori Tapio…

Palvelujen yhteystiedot [sivu]

laitos Metsätieteiden osasto Sovelletun fysiikan laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Ympäristö- ja biotieteiden laitos Terveystieteiden tiedekunta Farmasian laitos Hoitotieteen laitos Lääketieteen laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteen laitos Kauppatieteiden laitos

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…yksiköittäin ja oppiaineittain Fysiikan ja matematiikan laitos: Koordinaattori Noora Heikkilä (fysiikka) ja yliopistonlehtori Antti Viholainen (matematiikka) Kemian laitos: Yliopistonlehtori Sirpa Jääskeläinen Metsätieteiden osasto: Amanuenssi Markku Ropo Sovelletun fysiikan laitos: Tutkimuspäällikkö…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen tiedekunnassa päättää pääaineen osalta opiskelijan pääaineen laitos/yksikkö ja sivuaineopintojen osalta opetusta antava sivuaineen laitos. Aiempaan yliopistotasoiseen tutkintoon kuulumattomat opinnot ja tutkinnon minimilaajuuden…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

laitos) • Terveyden Monikulttuuriset Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op (Kansanterveys- tieteen yksikkö) • Toksikologia 16 op (Farmasian laitos) • Ihmisen biologia 25 op (Biolääketieteen yksikkö) Seuraavia tiedekunnan opintokokonaisuuksia tarjotaan myös Avoimen…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…Basic Studies in Intercultural Competence 25 op (Hoitotieteen laitos)  Terveyden Monikulttuuriset Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op (Kansanterveys- tieteen yksikkö)  Toksikologia 16 op (Farmasian laitos)  Ihmisen biologia 25 op…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…11 2.4 Opinto-oikeudet ………………………………………………………………………………………………………………… 11 2.5 Opiskeluajan rajoittaminen ………………………………………………………………………………………………… 12 2.6 Opiskelu ulkomailla …………………………………………………………………………………………………………… 12 3 Hoitotieteen laitos ………………………………………………………………………………… 14 3.1 Hoitotieteen laitos ja sen tutkimustoiminta ………………………………………………………………………….. 14 3.2 Hoitotieteen…

Harjoitteluyhdyshenkilot_uef_2017_2018_paiv20170927 [pdf]

…Kemian laitos: yliopistotutkija Sirpa Jääskeläinen Metsätieteiden osasto: amanuenssi Markku Ropo Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede: projektipäällikkö Marko Jäntti (Kuopion kampus) Tilastotiede: yliopisto-opettaja Esko Valtonen Ympäristö- ja biotieteiden laitos: yliopisto-opettaja Anna-Maria Veijalainen (Kuopion…