Hakutulokset: luonnontieteiden-ja-metsatieteiden-tiedekunta

Opinto-oppaat 2018-2019 [sivu]

…(läntinen teologia ja ortodoksinen teologia) (pdf) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas (pdf) Terveystieteiden tiedekunta Farmasian opinto-opas (pdf) Hammaslääketieteen opinto-opas (pdf) Hoitotieteen opinto-opas (pdf) Ravitsemustieteen opinto-opas (pdf)…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…Oikeuspsykologia 30 op ** Yleinen teologia 25/35 op Ortodoksinen teologia 25/35 op   Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Ympäristötiede ja biologia 30 op Biologian aineopinnot 30 op Hydrobiologia 25 op Biokemia…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat jäsenet edustavat professoreja, muuta opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä opis- kelijoita. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tiedekuntaneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä tiedekunnan ja yliopiston…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30822195_UEF_YHKA_opinto-opas_2018-2019_kansi_18_06_21.indd 1 21.6.2018 11.23.04 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019 2 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Joensuun…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

tiedekunta myöntää opiskelijalle hakemuksesta tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot. Samalla opiskelijalle annetaan myös erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite tutkintotodistukseen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 17 Luonnontieteiden

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…………………………………………………………………………109 Terveystieteiden tiedekunta // UEF 5 Tiedekunnan opiskelijalle Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Terveysalan tutkimus ja koulutus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaa- misaluetta. Tiedekuntamme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen,…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

filosofinen tiedekunta; LuMet, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta; YHKA, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta) 11 § Yleistä jatkotutkinnoista Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan yliopistolain 558/2009 mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Filosofinen tiedekunta toimii Joensuun kampuksella ja se muodostuu neljästä osastosta, jotka ovat humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustie- teen ja…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

Luonnon ja metsätieteident tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

alan opiskelijat Terveystieteiden tiedekunta • farmasian opiskelijat (joilla on opinto-oikeus sekä farmaseutti- että proviisoriopintoihin) • lääketieteen opiskelijat • terveyden edistämisen opiskelijat • ravitsemustieteen opiskelijat Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta • metsätieteen…