Hakutulokset: musiikkitiede

Filosofisen tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle AHOT –aiemmat ja muualla tehdyt opinnot Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…syventäviin opintoihin ilmoittautumista. 20 Lisätietoja Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Amanuenssi Päivi Walling paivi.walling(at)uef.fi, puh. 050 4307239 http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu Etnomusikologia (aiemmin musiikkitiede) Vastuuyksikkö: humanistinen osasto Kuuntele maailmaa Itä-Suomen yliopiston…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

musiikkitiede. 2127140 Etnomusikologian perusopinnot (30 op) 2127240s Etnomusikologian aineopinnot (sivuaine) (30 op) 2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op) Kuuntele maailmaa Etnomusikologian opinnoissa tutustutaan erityisesti kulttuurin soiviin muotoihin ja lajeihin…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…käyttää syventäviin opintoihin. Karjalaisen kulttuurin valinnaisten opintojen opintosuorituksina voi käyttää myös muiden tieteenalojen kursseja (esimerkiksi perinteentutkimus, kulttuurintut- kimus, musiikkitiede, Venäjä ja raja -opinnot). Näistä sovitaan erikseen professorin kanssa.) 2121811 Karjalan…