Search Results: muutoshakemus

Opinto-oikeuden muutoshakemus [pdf]

Hakemus saapunut ____ / ____ 20 ____ OPINTO-OIKEUDEN MUUTOSHAKEMUS Opiskelijan nimi: ___________________________________________________________________________ Opiskelijanumero ja henkilötunnus: ___________________________________________________________ Minut on hyväksytty ____ / ____ 20____ Joensuun/Kuopion/Itä-Suomen yliopiston ______________________________ __________________________tiedekuntaan _________________________________________ koulutukseen suoritta-… Continue Reading Opinto-oikeuden muutoshakemus

Lomakkeet [Student Book Search Tag]

…hakeminen opintoaikaan Opinto-oikeudesta luopuminen (pdf) Opinto-oikeuden muutoshakemus (pdf) (kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnoksi) Jatkuvan oppijan opinto-oikeus (pdf) (opinnot tutkinnon suorittamisen jälkeen) Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus: ISYYn materiaalipankki ->… Continue Reading Lomakkeet

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [Student Book Search Tag]

…kirkkomusiikin tutkintovaatimuksien mukaisen HOPSin opiskelija osallistuu yhteishaun yhteydessä järjestettävään ortodoksisen kirkkomusiikin musiikkikokeeseen ja saa siitä minimirajan ylittävät pisteet. Musiikkikokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, suuntautumisvaihtoehdon muutoshakemus toimii ilmoittautumisena. Musiikkikoe koostuu musikaalisuustestistä… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20