Hakutulokset: opettajan-kelpoisuus

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta…. Continue Reading Kieli-ja viestintäopinnot

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tai matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman mukaisesti tai matemaatikoksi suorittamalla nämä tutkinnot matemaatikon koulutusohjelman mukai- sesti. Matematiikan aineenopettajan ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kou- lutusohjelmissa tutkintoihin sisältyy pedagogisten opintojen kokonaisuus… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan 1. opinto-oikeus luokanopettajan-, käsityönopettajan-, kotitalousopettajan-, erityisopettajan– tai opinto- ohjaajan koulutuksessa tai 69 2. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä… Continue Reading Filtdk-sivuainevalinnat-2019

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja filosofian maisterin tutkinnot joko matematiikan aineenopettajan tai matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman mukaisesti tai matemaatikoksi suorittamalla nämä tutkinnot matemaatikon koulutusohjelman mukaisesti. Matematiikan aineenopettajan ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmissa… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,… Continue Reading Opetusharjoittelu