Search Results: opinnot-kesalla

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…oppiaineesta seuraavan laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot > aineopinnot > syventävät opinnot). Esimerkiksi aiempaan tutkintoon kuuluvat ympäristöoikeuden aineopinnot voidaan hyväksyä HTK-tutkintoon vain siinä tapauksessa, että opiskelija tekee ympäristöoikeuden syventävät opinnot HTM-tutkintoon. Aiempaan… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Historian Smart Start-opas [pdf]

…ja viestintäopinnot Äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen (Englanti) opinnot 15 Sivuaineopinnot Sivuaineen perusopinnot 25–30 Sivuaineopinnot Sivuaineen perusopinnot 25–30 Vapaavalintaiset opinnot Vapaavalinnaisia opintoja suoritetaan siten, että minimitutkinto (180 op)… Continue Reading Historian Smart Start-opas

Kauppatiede (Kuopio) [pdf]

…3 Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60 op Johtaminen ja markkinointi – JOMA 60op Johtamisen ja markkinoinnin perus- (5215370) ja aineopinnot (60 op) (5215470) sisältävät seuraa- vat johtamisen ja markkinoinnin opinnot: Pakolliset opinnot:… Continue Reading Kauppatiede (Kuopio)

Hoitotiede [pdf]

…aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Vapaasti valittavat opinnot Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden maisteriopintojen eteneminen 2. lukuvuosi, syksy Kieli- ja viestintäopinnot Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op Hoitotieteen pääaineopinnot Hoitotieteen teoria 2 4 op… Continue Reading Hoitotiede