Search Results: opintojen-aloitus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…opiskeluhyvinvointiin liittyvää tietoa. Suunnitelma opintojen ohjauksesta Ohjaus- ja neuvontatyön tueksi joka tiedekunnalla tulee olla opintojen ohjauksen periaatteet ja tutkinto-ohjelmilla suunnitelma ohjauksen järjestämisestä. Tiedekunnat järjestävät opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…että opiskelija tutustuu tutkinnon tavoitteisiin ja sisältöihin, sivuaineopintojen tarjontaan, kansainvälistymismahdollisuuksiin, ura- ja työllistymismahdollisuuksiin sekä yliopiston ja yliopiston yhteistyökumppaneiden palveluihin. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opintojen ohjaus ja opiskeluhyvinvointi Opiskelijan tulee saada… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai- sessa opintosuunnitelmassa. Myös… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saa suunnitte- lijalta. Kemian opintojen arvostelu. Kemian luentokurssit, lopputentti ja tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Perus- ja ai- neopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuudet määräytyvät opintopisteillä pai- notetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojenContinue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…omia tarkennettuja ohjeita. Esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden opintojen vanhenemisesta on säädetty tarkemmin tiedekunnan pysyväismääräyksissä. Näistä ohjeista, tutkintorakenteen kuvauksen lisäksi, löytyy se opintohallinnollinen perusta, jolle tutkinnon suorittaminen, opintojen eteneminen ja opintojen ohjaus… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ohjeet. Jos opinnot etenevät opetussuunnitelman (=lukujärjestys) mukaisesti, erillistä koko tutkintorakennetta koskevaa hopsia ei tehdä, ainoastaan valinnaisista opinnoista opiskelija laatii suunnitelman opintojen loppuvaiheessa ja hyväksyttää sen koulutussuunnittelijalla. Opiskelija opintojen etenemistä seurataan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020