Hakutulokset: opintojen-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan oman opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet opintoihisi…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yliopiston puhelinluettelosta. Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Humanistinen osasto…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai- sessa opintosuunnitelmassa. Myös…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…www.uef.fi/envbio SIB-labs Sähköposti Info-siblabs(at)uef.fi Internet www.uef.fi/siblabs UEF // Opinto-opas 2018-2019 14 Tiedekunnan neuvontapalve- lut OPINTOJEN OHJAUS Opintojen ohjaus ja neuvonta ovat oleellinen osa opiskelun tukea myös yliopisto-opin- noissa. Riittävällä ja…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opis- kelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…2018–2019 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opis- kelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opiskelijaa ete- nemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…§ Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijan ohjaus Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päät- tää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet, ja antaa…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelijoita. Rehtori antaa harjoittelusta tarkempia määräyksiä. 23 § Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijan ohjaus Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päät- tää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

(tdk) perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet, infot, www‐sivut Työelämä‐ ja uraohjaus Hops‐ohjaaja, opettajatutorit, Uraohjaajat (UEF) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, uraohjausryhmät (UEF) Valmistuminen Hops‐ohjaaja, oph, opintosihteeri (tdk) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet,…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on aut- taa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja…