Hakutulokset: opintojen-tuki

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen suorituksena voi käyttää myös muita, professorin kanssa erikseen sovittavia opintojaksoja. Kaikki seuraavat syventä- vien opintojen Karjalan kielen valinnaisten opintojen opintojaksot käyvät myös aineopintojen Karjalan kielen valinnaisten…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…lisensiaatin tutkinto koostuu perus- ja aineopinnoista, syventävistä opinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Opintojen loppuvaiheessa suoritetaan ter- veyskeskuksessa pakollinen syventävä käytännön harjoittelu, 30 op. Opintojen aikana tehdään lisäksi syventävien opintojen opinnäytetyö…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…etenemisen seuranta 24 § Opintojen etenemisen seuranta Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellisen lisensiaatin ja tohtorin tutkin- toa suorittavan opiskelijan opintojen etenemistä seurataan etukäteen päätetyissä vai- heissa tai opintojen eri…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opis- kelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo). Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 13 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on aut- taa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 2220209 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

hakea myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen englannin kielen yliopisto- opintojen perusteella. Haku toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Opiskelija voi hakea englannin kielen ja kulttuurin aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta…