Search Results: opintosuoritus

Tenttiminen [Student Book Search Tag]

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännössä 32§-35§: ” Opintosuorituksen tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä opiskelija- ja… Continue Reading Tenttiminen

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [Article Search Tag]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti… Continue Reading Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa

Tilaa opintosuoritusote tai opiskelutodistus sähköisenä WebOodista [Article Search Tag]

…käsitellään sähköisesti. Eli jos lähetät opintosuoritusotteen tai opiskelutodistuksen eteenpäin, lähetä se sähköisenä (joko pdf:nä tai linkkinä). Omaan käyttöön opintosuoritusotteen tai opiskelutodistuksen voi tulostaa. Tulostettuna dokumentit ovat epävirallisia. Lue tarkempi ohje… Continue Reading Tilaa opintosuoritusote tai opiskelutodistus sähköisenä WebOodista

Opintosuoritusten arvostelu, lisäaika [Article Search Tag]

Akateeminen rehtori on linjannut, että opettajakohtaiset poikkeusajaksi annetut päätäntävaltuudet koskevat myös tentti- ja muiden opintosuoritustulosten anto- ja tarkastusaikaa. Opettaja voi nyt omalla päätöksellään painavista/perusteluista syistä ja kohtuullisuus huomioiden poiketa opintojohtosäännön… Continue Reading Opintosuoritusten arvostelu, lisäaika