Hakutulokset: opiskeluoikeuden-peruuttaminen

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja muilta tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä, käsittelystä ja palautteeseen liittyvästä tietosuojasta. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja eettiset periaatteet 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liitty- västä tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden palauttamisesta 43…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ja palautteeseen liittyvästä tietosuojasta. OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liitty- västä tiedonsaannista 43 b…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tietosuojasta. OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liitty- västä tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden

SORA [sivu]

…ja sen nojalla annettuihin määräyksiin. SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä Opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua Huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa…

paihdeohjelma [pdf]

…jälkeen, opiskelija voidaan erottaa yliopistosta enintään vuodeksi. Päätöksen tekee yliopiston hallitus. 5.4. Opiskeluoikeuden peruuttaminen Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta taikka potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden yliopistolain…