Hakutulokset: oppiminen

Opiskelutaidot

…tiedot ja kokemukset, motivaatio, tavoitteet sekä odotukset. Oppiminen on taito, jota voi tietoisesti myös oppia ja harjoitella. Opiskelustrategioissa voi kehittyä Oppimisesta voidaan erotella kaksi strategiaa: pintasuuntautunut ja syväsuuntautunut oppiminen. Pintasuuntautuneella…

Vaikuta ja anna palautetta

…marras-joulukuussa. Kts. lisätietoa Heimosta (vaatii kirjautumisen) Fuksikysely Fuksikyselyn avulla selvitetään, miten uuden opiskelijan ensimmäinen opiskeluvuosi on sujunut. Aihealueina ovat mm. opetus ja oppiminen, oppimisympäristöt, opintojen suunnittelu ja tukitoimet, tasaveroinen kohtelu…

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

…osaamisen tunnistamisessa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=386 Tutki millainen olet oppijana? www.opintopolku.fi -koulutuksen Internet-palvelu www.uramyrsky.fi on erikoistunut urasuunnittelun verkkopalveluihin Career Center, apua opiskeluun Florida State Universityn sivuilta www.queendom.com/tests kokoelma persoonallisuus-…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet

…rakentavaa palautetta. Hän ohjaa opiskelijaa muuttamaan työskentelytapaansa, jos tunnistaa siinä oppimistuloksia heikentäviä tai muiden opiskelijoiden toimintaa häiritseviä piirteitä. Opiskelijalle Opiskelijan päätavoite opiskelussa on oppiminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen. Hänen opintosuorituksensa pohjautuvat…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta

…erillislaitoksista ja yliopiston kartat, liikenneyhteydet ja pysäköinti. Toiminnassamme korostuu monitieteisyys. Keskeiset tieteidenväliset tutkimusalueemme rakentuvat neljän maailmanlaajuisen haasteen ympärille. Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus…

Yliopistosanastoa

…kuulua yksi tai useampia oppiaineita. Käänteinen opetus/oppiminen, ”flippaus”, tarkoittaa opetuksen kääntämistä siten, että asiasisältöjä opiskellaan omatoimisesti ennen kontaktikertaa ja kontaktikerralla keskitytään soveltamaan ja analysoimaan opittua. Kts. lisää esim. Opiskelijalle –…