Search Results: orientaatio-yliopisto-opiskeluun

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…järjestävän laitoksen amanuenssiin. Opiskelu ulkomailla Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa, ja… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kirjata opintosuoritusrekisteriin. Korvaaminen Opintojen korvaamista toisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla voivat hakea tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat. Korvaavuuksia voi hakea toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto– opetusta. Yliopistossa järjestetään myös täydennyskoulutusta. Opiskeluoikeudet 9 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain 36… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…kanssa järjestettävistä yhteistutkinto-ohjelmista sovitaan erillisissä yliopistojen välisissä sopimuksissa. Rehtori päättää yhteistutkinto-oh- jelmia koskevista yleisistä määräyksistä. 8 § Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto– opetusta. Yliopistossa… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…hyödyllisiä oppaita ovat Itä- Suomen yliopiston jatkokoulutusopas (saatavana sähköisesti) sekä avoimen yliopiston (http://www.uef.fi/aducate/avoin-yliopisto) ja Snellman-kesäyliopiston (http://www. snellmankesayliopisto.fi/s/) verkkosivut. Kuopiossa elokuussa 2018 Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Lääketieteen laitos http://www.uef.fi/laake/laaketiede https://kamu.uef.fi/ https://weboodi.uef.fi/weboodi/ https://lukari.uef.fi/… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019