Hakutulokset: ortodoksinen-teologia

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…amanuenssi Jan Pohjonen Ortodoksinen teologia: amanuenssi Jan Pohjonen Lukuvuonna 2019-2020 aloittaneet opiskelijat: Läntinen teologia: amanuenssi Jan Pohjonen, yliopistonlehtori Jouko Kiiski Ortodoksinen teologia: yliopistonlehtori Teuvo Laitila Aineenopettajaopiskelijat: yliopistonlehtori Vesa Hirvonen Teologian…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…viestintäteknologian pedagogiikka 25 op Psykologia 25/35 op * Työ- ja organisaatiopsykologia 25/35 op *** Oikeuspsykologia 30 op ** Yleinen teologia 25/35 op Ortodoksinen teologia 25/35 op   Luonnontieteiden ja metsätieteiden…

Opinto-oppaat 2018-2019 [sivu]

…(läntinen teologia ja ortodoksinen teologia) (pdf) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas (pdf) Terveystieteiden tiedekunta Farmasian opinto-opas (pdf) Hammaslääketieteen opinto-opas (pdf) Hoitotieteen opinto-opas (pdf) Ravitsemustieteen opinto-opas (pdf)…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…Lisätietoja Amanuenssi Mira Tuononen (opo.haku@uef.fi Ortodoksinen teologia Vastuuyksikkö: teologian osasto Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnoissa opiskelija perehtyy kuuteen…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…= kirkkohistoria ST = systemaattinen teologia ja patristiikka KT = käytännöllinen teologia KM = (ortodoksinen) kirkkomusiikki UTI = uskontotiede Lisätietoja Teologian osasto Amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen eeva.raunistola(at)uef.fi 0294452031 Perinteentutkimus, 30 op/30…

Filosofisen tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle AHOT –aiemmat ja muualla tehdyt opinnot Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat…

2018_Ammattinimikkeet_TEOLOGIA [pdf]

toimistosihteeri tuntiopettaja vesikattojen kuntotarkastaja Läntinen teologia aineenopettaja kasvatustyön teologi kehitysvammaistyön pastori apurahatutkija kappalainen Lastentarhaopettaja Papiston sijainen rovastikuntapastori Seurakuntapastori Tohtorikoulutettava Tuntiopettaja Henkilökohtainen avustaja + vapaa toimittaja-kustantaja Ortodoksinen teologia esiluokan opettaja, luokanopettaja…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…opintosihteeri Birgitta Puustinen Teologian osasto Läntinen teologia: amanuenssi Jan Pohjonen Ortodoksinen teologia: amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan harjoitteluvastaavat Tiedekuntatason harjoitteluasioita koordinoi koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen Laitosten ja osaston harjoitteluvastaavat…