Search Results: otetta-opintoihin

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opintoja. Kamussa on yleistä tietoa opetusharjoittelusta ja SORA-lainsäädännöstä. Työharjoittelut Opintoihin voi opiskeltavasta alasta riippuen sisältyä monenlaista harjoittelua. Opintojohtosäännön mukaan tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mahdollisuus harjoitteluun joko… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…yliopistot jakautuvat yleisesti tiedekuntiin. Yliopisto-opinnot jakautuvat useimmilla koulutusaloilla perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa perehdytään koulutusalan tai oppiaineen sisältöön, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Pääaineen syventävissä opinnoissa… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…yliopistot jakautuvat yleisesti tiedekuntiin. Yliopisto-opinnot jakautuvat useimmilla koulutusaloilla perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa perehdytään koulutusalan tai oppiaineen sisältöön, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Pääaineen syventävissä opinnoissa… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tutkimusta harjoittavia laitoksia. Organisaatiorakenne vaihtelee ja siitä päättää kunkin yliopiston hallitus. Monitieteiset yliopistot jakautuvat yleisesti tiedekuntiin. Yliopisto-opinnot jakautuvat useimmilla koulutusaloilla perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa perehdytään koulutusalan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020