Hakutulokset: otetta-opintoihin

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…yliopistot jakautuvat yleisesti tiedekuntiin. Yliopisto-opinnot jakautuvat useimmilla koulutusaloilla perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa perehdytään koulutusalan tai oppiaineen sisältöön, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Pääaineen syventävissä opinnoissa… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…tutkimusta harjoittavia laitoksia. Organisaatiorakenne vaihtelee ja siitä päättää kunkin yliopiston hallitus. Monitieteiset yliopistot jakautuvat yleisesti tiedekuntiin. Yliopisto-opinnot jakautuvat useimmilla koulutusaloilla perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa perehdytään koulutusalan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Otetta opintoihin -ryhmä [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2019. Ryhmän tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea kandivaiheen opiskelijoille erilaisten opiskeluun tai arjen hallintaan liittyvien pulmien ratkaisemiseen. Ryhmän toiminta perustuu… Continue Reading Otetta opintoihin -ryhmä

Otetta opintoihin –ryhmät alkavat tammikuussa 2020 [uutinen]

Tuntuuko tehtävien aloittaminen tai loppuun saattaminen hankalalta? Jumittaako kandin teko? Tarvitsetko tukea opintojen tai arjen hallintaan? Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2020. Ryhmän tavoitteena on tarjota… Continue Reading Otetta opintoihin –ryhmät alkavat tammikuussa 2020

SORA [sivu]

…Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa… Continue Reading SORA