Hakutulokset: pedagogiset-opinnot

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 38/70 op Opettajien kelpoisuusopinnot Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op ** Erityisopettajan sivuaineopinnot 60 op */** Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot 60 op * Opetushallinto…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…psykologian osasto Erityispedagogiikka: Päivi Walling, Jenna Tuononen Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: Emma Hahl Ohjaus: Marina Cafaro Psykologia: Marina Cafaro Sivuaineet: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Emma Hahl Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine),…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…suuteen vaadittavat opinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op). Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot, • kotitaloustiede, aineopinnot • käsityötiede, • liikunta, aineopinnot, • musiikkikasvatus, aineopinnot • opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ei voi…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…kampuksella opettajan pedagogiset opinnot 60 op (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot, ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. Hakukelpoisuus Opintoihin…