Hakutulokset: plagiointi

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Muut oppiaineet ovat opiskelijalle sivuaineita. Plagiaatintunnistusjärjestelmä: Plagiointi on luvatonta lainaamista: jonkun toisen teke- män tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan. Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta, mutta se on…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ovat opiskelijalle sivuaineita. Plagiaatintunnistusjärjestelmä: Plagiointi on luvatonta lainaamista: jonkun toisen tekemän tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan. Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta, mutta se on aina hyvän tieteellisen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…5.2 Avoimen yliopiston tarjoamat sivuaineopinnot …………………………………………… 25 5.3 JOO-opinnot ……………………………………………………………………………………………….. 25 6 Opintoja koskevia ohjeita ……………………………………………………… 27 6.1 Suoritustavat ………………………………………………………………………………………………. 27 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 6.1.1 Menettely plagiointi– ja…

Yliopistosanastoa [sivu]

…tutkinto. Plagiointi toisen tekstin lainaamista ilman lupaa tai asiallisia lähdeviittauksia. Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa opintoja, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opintotukeen. Ks. lisää Professori on tohtorin tutkinnon suorittanut virkamies,…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

…puuttuu yliopiston menettelyohjeen mukaisesti vilppiin kuten plagiointiin tai lunttaukseen tentissä. Hän ottaa osaltaan vastuun siitä, että opiskelijat saavat riittävät tiedot hyvän tieteellisen käytännön periaatteista ja niiden soveltamisesta omalla tieteenalalla. Opinnäytetöitä…

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Sähköinen plagiaatintunnistus Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille. Käyttö Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta. Ohjeet opiskelijalle Järjestelmän ohjeet opiskelijalle…

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

Miten opiskelen yliopistossa? Katso Opiskelutaidot Mistä saan opintojen ohjausta ja neuvontaa tiedekunnissa? Tutustu Opintoneuvontaan Tietoa Opiskeluhyvinvointityöllä edistetään opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena…