Hakutulokset: plagiointi

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Yliopistosanastoa [sivu]

…tarkastamiseen. Järjestelmä tunnistaa tekstistä jossakin toisessa tekstissä käytetyt osat. Järjestelmää käytetään tieteellisen kirjoittamisen opetuskeinona ja ohjauksen välineenä. Lisäksi jokaisen opinnäytetyön alkuperäisyys tarkastetaan ennen arvostelua. Plagiointi toisen tekstin, kuvan tai muun…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Muut oppiaineet ovat opiskelijalle sivuaineita. Plagiaatintunnistusjärjestelmä: Plagiointi on luvatonta lainaamista: jonkun toisen teke- män tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan. Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta, mutta se on…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ovat opiskelijalle sivuaineita. Plagiaatintunnistusjärjestelmä: Plagiointi on luvatonta lainaamista: jonkun toisen tekemän tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan. Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta, mutta se on aina hyvän tieteellisen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…5.2 Avoimen yliopiston tarjoamat sivuaineopinnot …………………………………………… 25 5.3 JOO-opinnot ……………………………………………………………………………………………….. 25 6 Opintoja koskevia ohjeita ……………………………………………………… 27 6.1 Suoritustavat ………………………………………………………………………………………………. 27 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 6.1.1 Menettely plagiointi– ja…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

…puuttuu yliopiston menettelyohjeen mukaisesti vilppiin kuten plagiointiin tai lunttaukseen tentissä. Hän ottaa osaltaan vastuun siitä, että opiskelijat saavat riittävät tiedot hyvän tieteellisen käytännön periaatteista ja niiden soveltamisesta omalla tieteenalalla. Opinnäytetöitä…