Hakutulokset: ravitsemustiede

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede. Tiedekuntakohtaiset sivuaineopiskelun periaatteet ja sivuainetarjonta on koottu opinto-oppaisiin​ (pdf-muodossa). Tiedot ovat myös WebOodin opinto-oppaissa kohdassa ‘Erilliset opintokokonaisuudet’….

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Pirjo Lindström-Seppä Ravitsemustiede: opetushoitaja Päivi Heikura Terveyden edistäminen/ergonomia: yliopistonlehtori Susanna Järvelin-Pasanen Terveyden edistäminen/kansanterveystiede: yliopistonlehtori Tiina Rissanen Terveyden edistäminen/liikuntalääketiede: yliopistonlehtori Mika Venojärvi Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Historia//maantiede: amanuenssi Riikka Myllys…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

RAVITSEMUSTIEDE Terveystieteiden tiedekunta OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd 1 21.6.2018 10.57.49 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019 RAVITSEMUSTIEDE 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd 2 21.6.2018 10.57.50…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…melko tärkeä erittäin tärkeä vähemmän tärkeä melko tärkeä melko tärkeä melko tärkeä 1 Nainen 2017 Terveystieteiden maisteri Ravitsemustiede Ei Töissä En kunta, kuntayhtymä, kaupunki Kuopio ylempi kk-tutkinto erittäin tärkeä erittäin…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tutkimuksen muut- tuviin tarpeisiin. Valmistuneet työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Ravitsemustiede Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sai- rauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehityksen…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Ravitsemustiede Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehi- tyksen keinoja väestön hyvinvoinnin edistäjänä. Maisterivaiheen…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…perustuvan tiedon hallitsevia hoitotieteen asiantuntijoita terveydenhuollon sekä sen johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen muut- tuviin tarpeisiin. Valmistuneet työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Ravitsemustiede Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…muihin asiantuntijateh- täviin. Ravitsemustiede Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sairauk- sien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehityksen keinoja väestön hyvinvoinnin edistäjänä. Maisterivaiheen opinnot voi koostaa niin, että…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat UEF // Opinto-opas 2018-2019 8 Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoi- misesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…alalle. Koulutus tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet biolääketieteelliseen tut- kimustyöhön ja edelleen tutkijanuralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta. http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat UEF // Opinto-opas 2018-20198 Farmaseutin ja…