Search Results: ravitsemustiede

Opinto-oppaat [Student Book Search Tag]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hammaslääketiede Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatiteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät… Continue Reading Opinto-oppaat

Opintoneuvonta tiedekunnissa [Student Book Search Tag]

…Terveystieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Biolääketiede: yliopistonlehtori Sanna Ryhänen Farmaseutti/proviisori: koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen Hammaslääketiede: koulutussuunnittelija Leena Lampinen Hoitotiede: yliopisto-opettaja Ari Haaranen Lääketiede: opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä ja Susanna Järvelin-Pasanen Ravitsemustiede: opetushoitaja Päivi… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

RAVITSEMUSTIEDE Terveystieteiden tiedekunta OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd 1 21.6.2018 10.57.49 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019 RAVITSEMUSTIEDE 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd 2 21.6.2018 10.57.50… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20 [Student Book Search Tag]

JOHDANTO Tämä opinto-opas on tarkoitettu ravitsemustieteen opiskelijoille. Ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi ja edelleen maistereiksi. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kolme… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020