Hakutulokset: sahkoinen-allekirjoitus

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus [sivu]

aitouden ja eheyden Sähköinen allekirjoitus on tarkistettavissa vain alkuperäisestä sähköisestä asiakirjasta. Mikäli sähköistä asiakirjaa muutetaan, sähköinen allekirjoitus poistuu. Opiskelija voi tulostaa paperikopion, mutta sähköinen allekirjoitus ei ole voimassa paperikopiossa. Asiakirjan…

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [uutinen]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti…

Esitys ohjaajaksi [pdf]

työsuunnitel ma erillisellä liitteellä: Nimi: Nimike: Toimipaikka: Sähköpostiosoite: Päiväys ja allekirjoitus_2: Nimi_2: Nimike_2: Toimipaikka_2: Sähköpostiosoite_2: Päiväys ja allekirjoitus_3: Nimi_3: Nimike_3: Toimipaikka_3: Sähköpostiosoite_3: Päiväys ja allekirjoitus_4: Allekirjoitus ja nimenselvennys Oppiaineen vastuuhenkilö:…

TT Esitys tarkastajiksi [pdf]

allekirjoitus Nimi Nimike Toimipaikka Sähköpostiosoite Päiväys ja allekirjoitus Puolto Päiväys _____ / _____ 20____ Allekirjoitus ja nimenselvennys Oppiaineen vastuuhenkilö • Farmasian laitoksen ja hoitotieteen laitoksen pro gradujen lomake suoraan laitosjohtajalle,…

LUMET tutkielmien aloittaminen sopimuspohja [dot]

allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys Opiskelija, allekirjoitus ja nimen selvennys Esitys ja pro gradu –tutkielman työsuunnitelma hyväksytään, ohjaajat määrätään ed. mainitun mukaisesti Päiväys Oppiaineen vastuuhenkilö*), allekirjoitus ja nimen selvennys *)…

OHJE_oodi_sahkoinen_varmenne [pdf]

…sähköisen allekirjoituksen eheyden ja aitouden tarkistamiseen. Tärkein kohta on kuitenkin yläpalkki, johon tulisi ilmestyä teksti ”Allekirjoitettu, ja kaikki allekirjoitukset kelpaavat /Signed and all signatures are valid”. Lisäksi oikealla on Allekirjoituspaneeli/Signature…

OHJE_oodi_sahkoinen_varmenne [pdf]

…sähköisen allekirjoituksen eheyden ja aitouden tarkistamiseen. Tärkein kohta on kuitenkin yläpalkki, johon tulisi ilmestyä teksti ”Allekirjoitettu, ja kaikki allekirjoitukset kelpaavat /Signed and all signatures are valid”. Lisäksi oikealla on Allekirjoituspaneeli/Signature…

Lumet paaaineen_tai_kampuksen_vaihtaminen_lomake_17_syksy [pdf]

…perusteet Pääaine, jossa opiskelee ja josta siirtoa haetaan Suoritetut opinnot, joiden perusteella opinto-oikeutta haetaan (nimi, laajuus) Liitteet opintosuoritusote motivaatiokirje (tietojenkäsittelytiede) Hakija Päiväys Allekirjoitus Hakemuksen palautus: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Opintopalvelut…