Hakutulokset: sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietohallinto

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

tietohallinto 25 op Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede 25/35 op Sosiaalioikeus 25 op Sosiaalipedagogiikka 25/35 op Sosiaalipsykologia 25/35 op Sosiaalitieteet 25/35 op Sosiaalityö 25/55 op (Kuopio) Sosiologia 25/35 op Sukupuolentutkimus 30/30/60 op…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen Yhteiskuntatieteet: Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen Sosiaalipedagogiikka//sosiaalipsykologia//sosiaalitieteet, Kuopio//sosiaalityö: amanuenssi Katja Lötjönen Sosiologia//yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus//yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen Maisteri-, tohtori- ja vaihto-opintokoordinaattorit Master’s…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…op Sosiaali– ja terveydenhuollon tietämyksen hallinta 6 op Sosiaali– ja terveydenhuollon tietohallinnon harjoittelu 6 op Tutkielmaseminaari: TIHA sosiaali– ja terveydenhuollon tietohallinto op Pro gradu -tutkielma (sosiaali– ja terveydenhuollon tietohallinto) 30…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

2018_Ammattinimikkeet_TERVEYSTIEDE [pdf]

…opettaja osastofarmaseutti sairaanhoitaja Specialist, Product development tohtorikoulutettava tuoteasiantuntija tuotantopäällikkö Tutkija tutkimusassistentti ylitarkastaja Master of Public Health Nutrition chef doctoral student MHS and MSc Sosiaali– ja terveydenhuollon tietohallinto apulaisosastonhoitaja Apotti-asiantuntija kliininen…

2018_Ammattinimikkeet_YHTEISKUNTATIEDE [pdf]

…projektityöntekijä rikosseuraamusesimies rikosseuraamustyöntekijä sosiaaliasiamies sosiaalijohtaja sosiaaliohjaaja sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä sairaalassa suunnittelija Terveyssosiaalityöntekijä tutkijasosiaalityöntekijä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä vammaispalvelujen esimies vapaa-aikasihteeri vastaava koulukuraattori Vastaava sosiaalityöntekijä Yliopettaja MDP in International Social Work Export manger Researcher…