Hakutulokset: terveyden-edistaminen

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…ja kulttuuri 30/30 op (perus & aine) * Siviilioikeus 25/35 op Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 25 op Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede 25/35 op *** Sosiaalioikeus 25 op Sosiaalipedagogiikka 25/35 op Sosiaalipsykologia…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Päivi Heikura Terveyden edistäminen/ergonomia: yliopistonlehtori Susanna Järvelin-Pasanen Terveyden edistäminen/kansanterveystiede: yliopistonlehtori Tiina Rissanen Terveyden edistäminen/liikuntalääketiede: yliopistonlehtori Mika Venojärvi Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Historia//maantiede: amanuenssi Riikka Myllys ja Outi Väyrynen Kauppatieteet,…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op Terveyden

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

si- mulaatio-oppimisen keinoin tai 542 6104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen 2 op UEF // Opinto-opas 2018-2019 22 444 1305 Terveydenhuolto ja yhteiskunta 10 op Opiskelijalle, jolla on amk-tasoinen terveydenhuolto-alan tutkinto, voidaan ”Terveyden-…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

terveydenhuollon ammattilaisille ja siksi työllisyysnäkymät ovat hyvät. Terveydenhuolto on myös haasteel- linen työkenttä, joka edellyttää tulevaisuudessa entistä monialaisempaa osaamista. Tässä kokonaisuudessa eri terveydenhuollon ammattilaisilla on kaikilla merkittävä rooli. Tulevaisuudessa ammattiryhmien…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op Terveyden

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat http://www.uef.fi/opintopalvelut/ http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Terveystieteiden tiedekunta // UEF 9 • Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventii-…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…koska väestön ikääntyminen luo tulevaisuudessakin tarpeen terveydenhuollon ammattilaisille ja siksi työllisyysnäkymät ovat hyvät. Terveydenhuolto on myös haas- teellinen työkenttä, joka edellyttää tulevaisuudessa entistä monialaisempaa osaamista. Tässä kokonaisuudessa eri terveydenhuollon ammattilaisilla…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…tuotekehityksen, turvallisuuden ja valvonnan asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edis- tämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetel-…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…tiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemus- tiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä- estön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Biolääketieteen koulutusohjelma Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen…