Hakutulokset: tutkinnon-haku

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ts. aiemman tutkinnon minimilaajuuden ylittävä. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 105 b) Korkeakoulututkinnot Alemman yliopistotutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikor- keakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatie- teiden…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lyttää samoja opintoja, joten jos opiskelija aikoo jatkaa opintojaan tai kenties aloittaa opinnot uudella alalla suositellaan tutkinto otettavaksi minimilaajuisina. Tutkinnonhakulomake liitteineen jätetään tiedekunnan toimistoon. Tutkinnonhakulo- makkeet löytyvät oppiaineiden opintoyhteisöistä tai…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja 30.9. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella. Jos hakemuksen käsittelyä on tarpeen kiirehtiä kohdeyliopiston hakuaikojen takia, asiasta tulee mainita hakulomaketta jätettäessä. Hakulomake palautetaan filosofisen tiedekunnan…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

4 Filosofisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet, joissa sivuaineoikeutta tulee hakea Koodien selitykset: OPESIVUAINE = ilmoittautuminen Weboodissa koodilla OPESIVUAINE HUMHAKU = ilmoittautuminen Weboodissa koodilla HUMHAKU Katso hakuajat ja tarkemmat valinnanperusteet kunkin hakukohteen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…UEF // Opinto-opas 2018-2019 48 6.6 TUTKINNON HAKEMINEN JA PUBLIIKKI Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan de- kaani. Tutkinnonhakulomakkeita saa tiedekunnan opintopalveluita hoitavilta henki- löiltä ja verkkosivuilta www.uef.fi/web/kapsy/tutkinnonhaku….

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

kieli ja kulttuuri * Valintakoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot HUMHAKU H Ruotsin kieli * Valintakoe tai aiemmat opinnot HUMHAKU H Saksan kieli * Valintakoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljän- toista (14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 51 § Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan tyytymätön…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljän- toista (14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. UEF // Opinto-opas 2018-2019 94 Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 51 § Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä Yliopistolain 82…